ویدئوها

آیا آموزش جبران استخدام اشتباه را می کند؟ - دکتر جزنی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 11:51

آیا آموزش جبران استخدام اشتباه را می کند؟ - دکتر نسرین جزنی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

نظر سازمان جهانی بهداشت در مورد استرس -دکتر شهرام رحیمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 11:51

نظر سازمان جهانی بهداشت در مورد استرس - دکتر شهرام رحیمی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

نفرت در مذاکره - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 11:49

نفرت در مذاکره - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

بازاریابی علم است نه زرنگی! - دکتر پرویز درگی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 11:49

بازاریابی علم است نه زرنگی! - دکتر پرویز درگی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

چهار عامل بازاریابی شرکت های موفق - دکتر احمد روستا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 11:44

چهار عامل بازاریابی شرکت های موفق - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

عوامل موفقیت یک کسب وکار - دکتر کوثرخواه یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 11:00

عوامل موفقیت یک کسب وکار - دکتر کوثرخواه؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

از نشانه های استرس - دکتر شهرام رحیمی یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 11:00

از نشانه های استرس - دکتر شهرام رحیمی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

صفحه1 از2