پنج شنبه, 04 شهریور 1395 15:37

در کميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان مطرح شد: رشد صنايع استان با ايجاد بانك جامع اطلاعاتي

پنجمین جلسه كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان با بررسی ايجاد بانك اطلاعاتي جامع صنايع استان برگزار شد .

مهدي فخاري دبير كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان در این جلسه با بيان اينكه ايجاد بانك اطلاعات جامع صنايع استان مستلزم طراحي چندين سيستم است ،گفت: بايد اطلاعات لازم در زمينه صنعت از اطلاعات موجود در اتاق بازرگاني ، خانه صنعت و معدن و شركت شهرك هاي صنعتي جمع آوري شود و با تمامي اين ارگان ها به منظور جمع اوري اطلاعات هماهنگي هاي لازم انجام شود.

وي عنوان كرد: بحث تدوين پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات لازم نيز از اهميت زيادي برخوردار است زيرا اطلاعات پراكنده بايد غربال گري شده و اطلاعات صحيحي از توليدكنندگان و صنعتگران مشخص شود .

فخاري ادامه مي دهد: اين اقدام مي تواند از طريق تشكيل يك تيم پرسشگر يا دعوت از صنعتگران براي حضور در جلساتي كه در كارگاه ها و كميته ها تشكيل مي شود به منظور ارایه توضيحات لازم در زمينه بانك جامع اطلاعات صنايع به آنها انجام شود.

دبير كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان بيان كرد: ايجاد يك سيستم نرم افزاري به وسيله شركت هاي متخصص ، سيستم بروزرساني داده هاي جمع آوري شده ، مديريت بانك اطلاعاتي و نحوه انجام آن و همچنين بهره برداري از اين بانك اطلاعاتي از اهميت زيادي برخوردار است.

بروزرساني اطلاعات بانك جامع صنايع

مسعود عبدالهي مسوول كميته صنايع كوچك و متوسط كميسيون صنايع با طرح چند پرسش به اظهار نظر پرداخت. ذي نفع اين بانك اطلاعاتي چه افرادي هستند؟ سيستم بهره برداري از اين بانك اطلاعاتي چگونه بايد باشد؟ و ميزان دسترسي افراد به چه ميزان است؟

موسوي با اشاره به مطالب فوق ادامه داد: بروزرساني بانك جامع اطلاعاتي اگر بر عهده شركت هاي توليدي گذاشته شود در درازمدت با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد بنابراين اين بانك اطلاعاتي بايد با سيستم مالياتي و تامين اجتماعي مرتبط شود زيرا هماهنگي با ارگان هاي رسمي در بروزرساني اطلاعات تاثير زيادي دارد.

آگاهي رساني به شركت هاي عضو در بانك جامع اطلاعاتي

مسوول كميته خودرو كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان با بيان اينكه نبود بانك جامع اطلاعاتي يكي از کمبود های موجود در بين صنايع است ،تصريح كرد: بسياري از شركت ها از ارایه اطلاعات خود به بانك جامع اطلاعاتي صنايع خودداري مي كنند و نكته ديگر اين كه اطلاعات برخي از اين شركت ها بروز نيست و با پرسشنامه هم نمي توان از دقيق بودن اطلاعات اطمينان حاصل كرد.

مسعود خجسته فرعنوان كرد: در ابتداي امر بايد تمامي شركت ها از اين موضوع اگاهي پيدا كنند كه حضور در بانك اطلاعاتي چه منفعتي براي آنها دارد و اگر اين موضوع به صورت شفاف براي آنها توضيح داده شود اطلاعات خود را راحت تر و سريعتر ارائه خواهند كرد.

ثبت نام توليدكنندگان به صورت رايگان


مسوول كميته فلزات گران بها كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان در این جلسه گفت: بسياري از توليدكنندگان و صنعتگران از شناخته شدن و ارایه اطلاعات شركت هاي خود خودداري مي كنند و حاضر نيستند كه اطلاعات خود را بروز كرده و در اين پرتال قرار دهند.

ابراهيم حبيب الهي اظهار كرد: در اين پرتال بايد در مرحله نخست به صورت رايگان از تمام توليدكنندگان ثبت نام و نام نويسي شود و از سوي ديگر نيز اين ضمانت به شركت كنندگان داده شود كه پس از ارائه اطلاعات لازم، اداره دارايي مشكلي براي اين توليدكنندگان به وجود نمي آورد در اين صورت اعتماد شركت ها نيز براي عضويت در بانك اطلاعات جامع صنايع جلب مي شود.

سامان دهي واحدهاي چاپ و بسته بندي

مسوول كميته چاپ و بسته بندي كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان با بيان اينكه براي ايجاد بانك اطلاعاتي فراخواني به وسيله اين كميته تهيه شده است گفت: اين كميته در راستاي ماموريت خود در حوزه ساماندهي جهت رفع موانع موجود و با هدف كيفيت حوزه چاپ و بسته بندي در بازارهاي داخلي و بين المللي در نظر دارد نسبت به تشكيل يك بانك اطلاعاتي اقدام كند.

جواد متولي اظهار كرد: هدف كميته از اين اقدام جمع آوري اطلاعات صنعت چاپ و بسته بندي و صنايع سلولزي ، ساماندهي واحدهاي اين صنعت ، معرفي خدمات در سطح كشور و بين المللي و ارائه آموزش هاي هدفمند در اين زمينه است .

جمع آوري اطلاعات لازم از ارگان هاي مختلف


مسوول كميته خدمات فني و مهندسي كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان نيز بيان كرد: امروزه بحث ايجاد بانك جامع اطلاعاتي صنايع يك ضرورت است و نگراني توليدكنندگان از اداره داريي و بروز كردن اطلاعات آنها نبايد مانع تشكيل اين بانك شود.

مهدي مسائلي معتقد است اداره استانداري نيز از ديگر ارگان هايي است كه مي توان اطلاعات لازم را درخصوص توليدكنندگان و شركت هاي توليدي به صورت رسمي و قانوني از اين سازمان دريافت كرد.

مسائلي ادامه داد: علاوه بر اداره استانداري، تشكل هاي صنفي، جامعه مهندسين مشاور ، اتحاديه هاي صنفي و انجمن هاي درحال فعاليت نيز از ديگر مراكزي هستند كه مي توان اطلاعات لازم را از آنها دريافت كرد.

دقت در تدوين پرسشنامه

در ادامه عضو كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان نيز دراين زمينه اظهار كرد: به دليل حساسيت هايي كه برخي از توليدكنندگان در ارائه اطلاعات خود براي عضويت در بانك جامع اطلاعاتي صنايع دارند بهتر است در تدوين پرسش نامه دقت هاي لازم را انجام داد و از ارائه پرسش هاي حساسيت برانگيز مانند ميزان توليد، ميزان فروش و تعداد كارمندان خودداري كرد.

به گفته احسان موحديان عطار ، صنايع بزرگ مي توانند از اين بانك اطلاعاتي براي انجام پروژه هاي خود استفاده كنند.

انجام بررسي هاي لازم براي ايجاد بانك جامع اطلاعاتي

مسوول كميته بازيافت كميسيون صنايع تصريح كرد: قبل از انجام هر گونه اقدامي بايد اين كار آسيب شناسي شود و ابتدا بررسي كنيم به غير از اين كميسيون تشكيل بانك جامع اطلاعاتي به وسيله كدام ارگان ها در كشور انجام شده و آيا موفقيت آميز بوده است؟

احسان خيام باشي عنوان كرد: بسياري از شركت هاي توليدي و صنعتي در تشكيل بانك جامع اطلاعاتي مشاركت نخواهند داشت بنابراين بهتر است ابتدا بررسي هاي اوليه درباره اين اقدام انجام شود و سپس در راستاي تشكيل آن اقدام شود.

رتبه بندي توليدكنندگان در بانك اطلاعاتي


به اعتقاد مظفر چلمقاني ، مسوول كميته نساجي كميسيون صنايع نيز شركت هاي توليدي و صنعتي اطلاعات درست و بروز به بانك جامع اطلاعاتي ارائه نمي كنند اما مي توان اطلاعات موردنياز را از انجمن ها دريافت كرد.

همچنين محمدجعفر خوش خلق، عضو كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان در اين زمينه معتقد است صحت اطلاعاتي كه توليدكنندگان به بانك اطلاعاتي جامع ارائه مي كنند بسيار مهم است و بايد اين نكته را درنظر گرفت علاوه بر آن توليدكنندگان مي توانند در اين بانك اطلاعاتي رتبه بندي شوند

به باور آتش انتظامي، مسئول كميته فولاد نيز نمي توان اطلاعات دقيقي از توليدكنندگان دريافت كرد زيرا افراد به دليل نگراني از بيمه و ماليات اطلاعات لازم را ارائه نمي دهند.

آگاهي ساير توليدكنندگان از صنايع استان


در اين باره مسوول كميته ساخت تجهيزات و ماشين سازي كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان اظهار كرد: بانك جامع اطلاعاتي صنايع مي تواند مورد استفاده ساير كشورها نيز قرار گيرد و اين كشورها مي توانند توانمندي هاي توليدكنندگان استان را سنجيده و از اطلاعات موجود استفاده كنند.

سيد حسن موسوي تصريح كرد: براي جلب اعتماد شركت ها لازم نيست كه از آنها اطلاعات جزئي را درخواست كنيم بلكه مي توان از اطلاعات كلي اين شركت ها استفاده كرد تا نگراني از بابت اداره ماليات و دارايي نيز نداشته باشند.

موسوي بيان كرد: بانك جامع اطلاعاتي براي ساير توليدكنندگان انگيزه لازم را به منظور عضويت در اتاق بازرگاني اصفهان فراهم مي كند و منجر به رشد صنايع استان مي شود.

وي گفت: با تشكيل اين بانك اطلاعاتي ساير توليدكنندگان از توانمندي هاي صنايع استان آگاه مي شوند و نكته اينجاست كه اين اقدام بايد هرچه سريعتر انجام شود.

همچنين در اين نشست افسانه وحيدپور ، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان درباره روش گردآوري اطلاعات بانك جامع گفت: جمع آوري اين اطلاعات مي تواند به صورت نامحسوس انجام شود و پيشنهاد مي شود كه اين اقدام از طريق دانشجويان دانشگاه ها در حين انجام كارآموزي در واحدهاي صنعتي مختلف گردآوري شود.

ايجاد انگيزه در بين صنعتگران

در ادامه مسوول كميته انرژي كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان گفت: مخاطبين سايت براي ما از اهميت زيادي برخوردار است علاوه بر آن براي تشكيل بانك جامع اطلاعاتي بايد نحوه جمع اوري اطلاعات و مديريت اطلاعات را مدنظر قرار داد تا با درستي انجام اين اقدام براي مخاطبين انگيزه لازم به منظور استفاده از اطلاعات اين بانك داده شود.

همچنين عليرضا سيدان، عضو كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان نيز گفت: بانك جامع اطلاعاتي براي پيدا كردن مشتري و بازاريابي اقدام مناسبي است و مي تواند مشوق ساير افراد براي راه اندازي واحدهاي توليدي باشد.

 

منبع: اتاق بازرگانی اصفهان

نظر دادن

ارسال نظر