دوشنبه, 04 مرداد 1395 11:12

لزوم حل معضل تبادل حق بیمه، خسارت و تراکنش‌های مالی بین‌المللی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی مهمترین ضعف بیمه‌ای کشور را عدم تبادل حق بیمه ، خسارت و تراکنش های مالی عنوان کرد و گفت: البته در این زمینه اقدامات مؤثری از سوی بانک مرکزی انجام شده و این مشکلات نیز در حال حل شدن است.

نمن الحسینی در خصوص پوشش بیمه‌های اتکایی با خارج از کشور اظهار داشت: هیات‌ها و شرکت‌های خارجی قبل از تحریم‌ها با ما ارتباط خوبی داشتند و در زمان تحریم وقفه‌ای در این زمینه رخ داد اما پس از برجام در زمینه پوشش اتکایی همان شرکت‌ها در قالب هیات‌های گوناگون طی چند ماه اخیر جلساتی در بیمه مرکزی داشتند.

وی با بیان اینکه درخواست‌ها از کشورهای مختلفی بوده گفت: این کشورها به دنبال این هستند که مجددا در بازار بیمه ما به نوعی ریسک‌هایی به صورت اتکایی داشته باشد.

نمن الحسینی با بیان اینکه فعالیت‌های بین المللی نظیر کشتی رانی ناگزیر از استفاده از شبکه های جهانی بیمه و سیستم های بین المللی هستند گفت: بر این اساس صنعت بیمه جهت ارتقاء فنی و توزیع مناسب ریسک نیازمند ارتباط با شبکه بیمه بین المللی و اتکایی است.

وی گفت: به همین منظور بیمه نفتکش‌ها و پوشش‌های شرکتهای بیمه ای کیش و قشم در کشور ما تاسیس شدند و توسط کلوپ های جهانی پذیرفته شده اند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی مهم‌ترین ضعف بیمه‌ای کشور را عدم تبادل حق بیمه ، خسارت و تراکنش های مالی عنوان کرد و گفت: البته در این زمینه اقدامات مؤثری از سوی بانک مرکزی انجام شده و این مشکلات نیز در حال حل شدن است.

وی افزود: از این پس و با تدابیری که اندیشیده شده است در صورتی که پوشش اتکایی و حق بیمه‌ای باشد و یا اگر خسارتی پرداخت شود به حساب‌های ما می‌توانند واریز کنند این در حالی است که تاکنون به خاطر شرایط تحریمی این موضوع محقق نشده بود.

 

منبع: ایلنا

نظر دادن

ارسال نظر