دوشنبه, 08 شهریور 1395 10:40

زیرساخت‌ها برای رونق بورس فراهم نیست

دیبر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری بورس گفت: مسلما ساماندهی به اوضاع بورس از عهده یک فرد خارج است و قول‌ها و وعده‌های همه مدیران هم تا کنون عملی نشده و عزم جدی‌تری را می‌طلبد.

بهروز خدارحمی در خصوص وضعیت این روزهای بورس اظهار داشت: در کوتاه مدت و تا زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی بهبود نیافته، نمی‌توان توقع معجزه از بورس را داشت.

وی افزود: بورس نیز متاثر از سایر مسائل اقتصادی است و اتفاقات در کل اقتصاد و صنایع کشور در بورس اثرگذار است.

خدارحمی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات مدیریتی در بورس بر مثبت شدن شرایط تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ ، گفت: با آمدن و رفتن یک نفر نمی‌توان انتظار داشت همه مسائل و مشکلات یک شبه حل شود و بلافاصله شاهد اثرات مثبت بر بورس باشیم.

دیبر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تصریح کرد: مسلما ساماندهی به اوضاع بورس از عهده یک فرد خارج است و قول‌ها و وعده‌های همه مدیران هم تاکنون عملی نشده و عزم جدی‌تری را می‌طلبد.

خدارحمی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای رونق بورس فراهم نیست، افزود: تردیدی نیست که برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید در ابتدا شرایط آن فراهم شود.

 

منبع: ایلنا

نظر دادن

ارسال نظر