چهارشنبه, 10 شهریور 1395 07:56

علم رفتاری

آیا می دانستید علم رفتاری چیست؟ مطالعات نشان می دهند وقتی افراد وارد دفتر کار می شوند، اگر مثلا روی میز یک کیف اداری با رنگ تند قرار داشته باشد، احساس رقابت پذیری بیشتری می کنند یا اگر عکس یک کتابخانه به دیوار آویخته باشد آرام تر صحبت می کنند و اگر حال و هوای دفتر نشان از پاکی و تمیزی داشته باشد میز کارشان را مرتب تر نگه می دارند، اما هیچ کدام از این تاثیرات محیطی خودآگاه نیست.

اخیرا روانشناسان شواهد فراوانی یافته اند که نشان می دهد بخش عظیمی از تصمیمات و رفتار انسان ها توسط ذهن ناخودآگاه تحریک می شود و این تحریکات اغلب از دامنه قوه ادراک فوری ما خارج هستند.

اینها عوامل محرکی هستند که افراد از وجودشان آگاهند – مثل سخت بودن صندلی، یا گرم بودن قهوه - اما از تاثیرگذاری شان بر خود آگاه نیستند. ناخودآگاه ما به طرقی خیلی بیشتر از آنچه تاکنون پنداشته می شد، فعال است.

کاسترز می گوید مطالعه او ثابت می کند که روش های نیمه خودآگاه – مثل تکنیک های تبلیغات– که برخی کشورها ممنوعش کرده اند، می تواند بر عمل هم موثر باشند، اما اگر مردم درباره تاثیرات ناخودآگاه نگران اند باید بیشتر نگران تبلیغاتی که می بینند باشند تا تبلیغاتی که در معرض دید آنها نیست. برای مثال بسیاری از تبلیغات نوشیدنی ها آنها را با تصاویر خوشایندی چون دوستان و منظره سواحل نشان می دهد.

«اگر شما بارها و بارها در برابر این تبلیغات قرار بگیرید، ارتباطی در ذهن تان شکل می گیرد و سپس یکباره ناخودآگاه تان به شما می گوید که مثلا یک کوکاکولا بخرید.»

 

منبع: فرصت امروز

نظر دادن

ارسال نظر