سه شنبه, 16 شهریور 1395 08:29

لزوم استفاده از راهکارهای هوش تجاری یا همیار مدیران

هوش تجاری به مجموعه ای از مهارت ها، فناوری ها و برنامه های كاربردی اطلاق می شود كه به منظور جمع آوری، یكپارچه سازی، تجزیه و تحلیل و ایجاد دسترسی به انبار های داده سازمان مورد استفاده قرارمی گیرند.

هوش تجاری در قالب پردازش تحلیلی برخط به تحلیل داده های تجاری و ایجاد بستری مناسب جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند می پردازد. هوش تجاری نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و رویکردی جدید مورد نظر است که البته شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است.

به عبارت ساده، واژه هوش کسب وکار (هوش تجاری) به کلیه روش های رایانه ای و فرایند هایی که داده ها را به اطلاعات و سپس به دانش تبدیل می کنند، اشاره دارد.

واضح است که سازمان های موفق تنها روی سرعت و راه های انتقال اطلاعات یا حجم اطلاعاتی که می توانند پردازش کنند تمرکز نمی کنند، بلکه بیشتر روی حفظ ارزش اطلاعات در طول زنجیره ارزش اطلاعات تاکید دارند.

ادعا می شود که فرآیند ها، فناوری ها، ابزار ها، نرم افزار های کاربردی، داده ها، پایگاه های داده، نرم افزار داشبورد و داشبورد های مدیریتی و کارت های امتیازی، نقش توانمندساز را در هوش تجاری دارند. با این وجود، این ها ابزار هایی در خدمت مفهوم هوش تجاری هستند و به خودی خود هوش تجاری به شمار نمی روند.

هوش تجاری به عنوان مرجع اطلاعات با کیفیت در مخازن داده ای خوب طراحی شده و هماهنگ با ابزار های نرم افزاری، مناسب کسب و کار است، به طوری که برای کارکنان دانشی سازمان ها دسترسی به موقع، تحلیل موثر و درک صحیح از اطلاعات درست و دقیق را به ارمغان آورده و بدین طریق مدیران را قادر می سازد اقدامات درستی را برای اتخاذ تصمیمات کاملا صحیح و موثر انجام دهند.

لزوم حرکت شرکت ها و سازمان ها به سمت پیاده سازی هوش تجاری در فضای رقابتی و پیچیده کسب و کار امروزی بر هیچ مدیری پوشیده نیست.

راهکارهای هوش تجاری مدیران سازمان ها را قادر می سازد با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد و نمایش مقادیر این شاخص ها در داشبورد های مدیریتی و همچنین استخراج گزارش های تحلیلی و تصمیم ساز از بین داده های موجود در بانک های اطلاعاتی نرم افزار های اجرایی شده، از وضعیت سازمان در جنبه های مورد نظر آگاهی یافته، فرصت ها و تهدید های کسب وکار را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند.

این راهکارها با انجام فرآیند جمع آوری، یکپارچه سازی و پایش اطلاعات بانک های اطلاعاتی نرم افزار های عملیاتی و انتقال آنها به انبار داده، بستر لازم جهت تصمیم گیری سریع، دقیق و کاملا صحیح مدیران را فراهم می آورد.

 

منبع: فرصت امروز

نظر دادن

ارسال نظر