هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 760

ویدئوها

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:51

آیا آموزش جبران استخدام اشتباه را می کند؟ - دکتر جزنی

آیا آموزش جبران استخدام اشتباه را می کند؟ - دکتر نسرین جزنی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:51

نظر سازمان جهانی بهداشت در مورد استرس -دکتر شهرام رحیمی

نظر سازمان جهانی بهداشت در مورد استرس - دکتر شهرام رحیمی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:49

نفرت در مذاکره - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران

نفرت در مذاکره - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:49

بازاریابی علم است نه زرنگی! - دکتر پرویز درگی

بازاریابی علم است نه زرنگی! - دکتر پرویز درگی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:44

چهار عامل بازاریابی شرکت های موفق - دکتر احمد روستا

چهار عامل بازاریابی شرکت های موفق - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 11:00

عوامل موفقیت یک کسب وکار - دکتر کوثرخواه

عوامل موفقیت یک کسب وکار - دکتر کوثرخواه؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 11:00

از نشانه های استرس - دکتر شهرام رحیمی

از نشانه های استرس - دکتر شهرام رحیمی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

صفحه1 از2