جمعه, 04 تیر 1395 12:39

در سوگ سربازان عزيز وطنم

سربازان عزيز وطنمان در مسير جان باختند، خواستم تسليت بگويم ديدم تسليت در برابر غم از دست دادن جوان عزيز وطن واژه بسيار كوچكى است.

تا كى بايد تاوان كهنگى قوانين سربازى كه از زمان رضاشاه تاكنون بى تغيير بوده است را جوانان ايران زمين پرداخت كنند؟ آيا وقت بازنگرى بسيارى از قوانين به خصوص قانون" سربازى اجبارى " نيست؟
فرستادن افراد از شهرشان به شهر ديگر، دو سال با ارزش هر جوانى را گرفتن بدون اينكه شايد اصلا او علاقه اى به كارهاى نظامى نداشته باشد.
بهتر نيست هر چه سريعتر قانون سربازى اجبارى بازنگرى شود؟
البته بار ديگر مسائل جاده اى و جان عزيزان هموطن هم به تلخى هر چه تمام تر خودنمايى ميكند، بايد جاده ها و وسايل حمل و نقل ما استاندارد شود و اين نياز به سرمايه گذارى كلانى دارد كه از توان دولت خارج است ، پس بايد با بهسازى قوانين و بسترسازى مناسب امنيت و انگيزه سرمايه گذارى بخش خصوصى و بين المللى را فراهم آوريم.

آيا از مسوولين كسى پيدا ميشود كه جسارت تغيير قوانين سنتى را داشته باشد و مطابق با نياز كشور و شرايط روز دنيا آنها را بازنگرى كند؟

به هر حال هيچ شكى نيست هم قانون "سربازى اجبارى" و هم جاده ها و وسايل حمل و نقل ما نياز به بازنگرى و تغيير اساسى دارد.

اميدوارم ديگر شاهد از دست رفتن عزيزان هموطن به اينصورت نباشيم. ( البته با اميدوارى كارى حل نميشود، بايد براى جلوگيرى از بروز مجدد اين حوادث مرگبار صاحبان قدرت بر اساس : علم برنامه ريزى كرده و اجرا نمايند در غير اينصورت بازهم بارها و بارها شاهد تكرار اين حوادث تلخ خواهيم بود ).
روحشان شاد

نظر دادن

ارسال نظر